Det goda samabetet med Vimmerby Turistbyrå

"När vi driver utveckling av besöksnäringen i Astrid Lindgrens Vimmerby, så är det självklart att bygga detta arbete på de värden som Astrid stod för. Vi försöker i största möjliga mån utgå från behoven hos de barn som besöker oss. Genom samarbetet med Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, kan vi göra något för de barn som just nu inte har den möjligheten. Vi är väldigt glada och stolta över att vi fått den möjligheten!"

Vi är väldigt glada och stolta över vårt samarbete!

Tack!

Peter Göransson

Turistchef i Vimmerby