Pratande robottruckar fick namn av barnjury

2016-09-20

Blixten, Tyrbot, Hjälpa och Karolinus är några av de namn som robottruckarna i den nya sjukhusbyggnaden i Solna fick under tisdagseftermiddagen.

 

Den nya teknikbyggnaden på sjukhusområdet fick fint besök under tisdagen. De barn som lämnat namnförslag till de nya transportrobotarna passade nämligen på att inspektera truckarna och kolla in de pinfärska namnskyltarna.

Det var i somras som barn under ett evenemang i Kungsträdgården fick lämna namnförslag på de 29 robottruckar som kommer att användas i den nya sjukhusbyggnaden. Barn vid lekterapin på Astrid Lindgrens barnsjukhus har agerat jury och utsett vinnarna som presenterades under tisdagseftermiddagen. Bland de vinnande namnförslagen fanns förutom Blixten och Karolinus även Poccos, Miss Greeneye, Skutt och Grisis.

De 29 robottruckarna kommer att sköta en lång rad transportjobb på sjukhuset. Allt från att hämta mat, städvagnar och tvätt till personalkläder och källsorterat material som inte går till sopsugen.

Syftet är att frigöra tid för personalen som i stället kan fokusera på att ta hand om patienterna.

Robotarna har sin bas i den centrala teknikbyggnaden under sjukhuset, dit alla transporter kommer. Textilier och medicinska förbrukningsmateriel lossas från lastbilarna varvid robotarna automatiskt hämtar godset.

Systemet är i hög grad automatiserat. Robotarna läser av elektroniska chip med godsinformation som sitter under vagnarna och vet sedan vart vagnen ska transporteras. Från lastcentralen åker de längs en kulvert och navigerar fram till den hiss de ska tas för att komma till rätt avdelning. Robotarna har egna hissar som de kommunicerar trådlöst med.

Hinder längs vägen är inga problem, robotarna känner av och stannar vid hinder för att undvika krockar. Skulle en människa befinna sig framför piper robotarna högt och ber vänligen personen i fråga att flytta på sig. Det är heller inga större farter det handlar om, robotarnas hastighet är måttliga 1,6 kilometer per timme.

Robotarna, så kallade AGV:er (automated guided vehicle) är igång dygnet runt och hinner med 1 600 transporter varje dygn. Det krävs dock en laddning då och då, vilket tar cirka 4-6 timmar per dygn.

Systemet är nu intrimmat och redo för att patienter och personal ska flytta in i sjukhuset i november.

Den 27 november är det dags att ta emot de första barnpatienterna i den nya sjukhusbyggnaden i Solna. Då flyttar stora delar av verksamheten från Astrid Lindgrens barnsjukhus in, däribland all slutenvård inklusive intensivvård, operationssalar och delar av öppenvården. En bärande tanke med vården i den nya sjukhusbyggnaden är att den högspecialiserade vården bättre ska integreras med forskning, utveckling och utbildning.

Barnsjukvårdens nya lokaler i Solna är också mer anpassade än dagens för att familjerna ska kunna vara delaktiva i vården. På nyföddhetsavdelningen kommer det exempelvis att finnas 12 familjerum jämfört med dagens två. Alla patienter och föräldrar får ett enkelrum på 16 kvadratmeter, utrustat med en så kallad familjesäng som rymmer tre personer så att även ett syskon kan få plats. Även samvårdsrummen på nyföddhetsavdelningen, där mor och barn kan vårdas tillsammans, har plats för övriga familjen.