Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhet år 2015

Tack alla våra sponsorer, donatorer, partners, givare, vårdpersonal och övriga vänner!

Utan er hade Stiftelsen inte kunnat lämna så många generösa bidrag till flera behjärtansvärda projekt/ansökningar på och vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Ännu ett år med glädjande resultat.

Läs gärna här nedan Stiftelsens senaste Verksamhetsberättelse som visar utvalda delar av de projekt vi har stött förra året!

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhet år 2015

Stiftelsens artonde verksamhetsår har präglats av fortsatt hög aktivitet och engagemang i både små och stora projekt, för såväl patienter och anhöriga som för personal på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

- Stöd till Glädjeverkstans mycket uppskattade clownverksamhet på Akutvården Q80, Neuropediatriska verksamheten Q82, Barnkirurgen Q83, Barnkardiologiska mottagningen Q63, VIP-pass på alla avdelningar, Barnortopedin Q62, Intensivvårdsenheterna BIVA, BIMA, LIVA, ECMO med flera.

- Arrangerande av Pippi-dagens 18-års jubileum den 11 juni på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

- Bidrag till Filmverkstan. Skapande filmverksamhet för barn och ungdomar på Lekterapin i Huddinge och Solna.

- Fortsatt stöd till Neuropediatriken Solna. Rehabiliteringsteam för barn med förvärvade hjärnskador, bland annat till regelbunden Bildterapi, Tonårsgrupp och Sommarläger.

- Fortsatt stöd till Musikterapin, PRC PedagogisktResursCentrum, ALB Huddinge.

Astrid Verksamhetsberättelse 2015

Långsiktiga och omfattande sponsor/samarbetsavtal med ett flertal företag.

Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang:

ÖNH-mottagningen B51 Huddinge och A5:03 Solna; Akvarieleasing.

LIVA Q601; Barnvagnar, babysitters och bilstol till patientfamiljer, samt två babyskydd till biltransporter för spädbarn från vårdavdelning Q63.

Barnkirurgen Q83; TV och DVD-apparater till 24 patientrum.

Barnintensiven Q61; Två bekväma fåtöljer för väntande föräldrar.

Brännskademottagningen F42 ALB Solna; Planscher, mobiler med mera.

BUVA Barnuppvakningsavdelningen/postop. ALB Solna; Avledningsmaterial och leksaker.

Onkologen Q84; Specialpedagogisk docka till cancersjuka barn.

Ortoped- och Reumatologmottagningen ALB Solna; Avlednings- och uppmuntrandepresenter till barn med kroniska besvär.

Ortopedin, medicin och kirurgi; Pysselmaterial med mera till patienter.

iPads, TV, DVD, stickpresenter, böcker, leksaker, sällskapsspel, CD, julklappar med mera till flera vårdavdelningar.

Åtta iPads till ”Beredd på behandling” och Lekterapins verkstäder.

AnOpIVA-kliniken ALB Huddinge; Fem iPads, till avledning och information för patienter.

Musikterapin PRC; Keyboard, hjälpmedel till samspel med svårt sjuka barn.

Lekterapin/Musikverkstan/PRC ALB; Bidrag till CD inklusive tryck, omslag och mastring, ca 200 st.

SABH och Lekterapin Solna; Pedagogiskt lekmaterial till barn och ungdomar. Ett nytt pilotprojekt mellan SABH och Lekterapin.

Fågelvägen ALB Solna, Två nya renskinn till klaffstolar vid ALB-entrén.

Enheten för KUL, Kvalitet och Utveckling; Material i avledningssyfte till ALBs introduktionsprogram.

Barntuberkolosmottagningen B79 ALB Huddinge; Förbättringar i väntrumsmiljön anpassat till tonåringar, ofta ensamkommande flyktingbarn.

Lekterapin, B66 ALB Huddinge; AirHockey och PlayStation 3, samt aktiveringsmaterial till äldre barnpatienter i samband med transplantationer.

Fysioterapikliniken; X-box One med tillhörande spel inklusive Kinect till patienter med olika funktionsnedsättningar.

Familjevåningen Solna; Soffbord, diverse inventarier, shoppingvagn samt en handkassa till trivselfrämjande åtgärder.

Lekterapin Solna och Huddinge; Aktiveringsmaterial, leksaker, biobiljetter, presenter, ”stickpresenter”, julklappar samt blommor/växter till innergården.

Simbassängen ALB Solna; Handdukar till patientfamiljer.

Sponsring av växter inklusive skötsel i olika allmänna utrymmen och kompletterande utrustning/plantering av blommor i Barnasinnenas trädgård ALB Solna.

Astrid Lindgrens Värld i samarbete med Stiftelsen har åter gjort det möjligt för patienter och anhöriga att bjudas in av Lekterapin, sista helgen i augusti till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

Stiftelsen har arrangerat olika aktiviteter på sjukhuset; utöver Pippidagen den 11 juni, bland annat Astrid Lindgrens födelsedagsfirande den 13 nov med besök av karaktärer från Astrid Lindgrens Värld och ”Lilla Julafton” den 14 december tillsammans med Kristin Kaspersen, Stiftelsens ambassadör.

Stiftelsen har tagit fram en ny Pippi-tröja för året, designad av WIS Design.

I samarbete med Saltkråkan och deras firande av Pippis 70-års jubileum på Skansen den 23 maj hade Stiftelsen ett marknadsstånd på Bollnästorget.

Stiftelsen har fortsatt samarbetet med Nobelmuseets Barnverksamhet. Det åttonde besöket på Lekterapin gjordes den 7 december.

Djurgården Fotboll och Hockey har skänkt hundratals matchbiljetter, arrangerat aktivitetsdagar vid Globen för ALB-familjer samt besökt ALB flera gånger.

I samarbete med Stockholmsmässan har Stiftelsen haft en monter i ”Barnens Snickarbod” på HemVilla&Bostadsrättsmässan den 8-11 oktober.

Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset; Bidrag till kongressen Barnveckan 2015. Ett utbytesforum för barnläkare och sjuksköterskor i Sverige.

Utöver alla former av samarbeten och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

Stiftelsen har haft fyra styrelsemöten under året.

Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till relativt låg kostnad.