Fastighetsaktörer skänker 135 500 kronor till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

2012 års insamling i fastighetsbranschen till förmån för Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus inbringade 135 500 (220 000) kronor. http://www.sveafastigheter.se/media/2013-1/ Sedan 2007 har den årligt återkommande insamlingen (auktionen av fastigheten Pepparkakan 24:12) inbringat totalt 1 006 000 kronor.

År 2012 skänktes de största gåvorna av AB Sagax (publ) och Sveafastigheter.

- Årets generösa gåva från företag i fastighetsbranschen betyder mycket för Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus och bidrar till att vi kan stödja Glädjeverkstans sjukhusclowner till fler och tätare besök på sjukhuset, säger Sanna Murray-Salander, Verkställande, Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

För ytterligare kommentarer och information, vänligen kontakta:
Sanna Murray-Salander, Verkställande, Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, telefon 08 517 74 613 eller 070 565 53 88, sanna.murray-salander@karolinska.se
Johan Knaust, partner Sveafastigheter, telefon 08 545 075 02 eller 070 740 04 50, Johan.knaust@sveafastigheter.se

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus bildades 1997 och har som mål att "främja barns vård vid sjukhuset". Det gör Stiftelsen bland annat genom att verka för att miljön vid och inom sjukhuset på alla sätt skall underlätta barnens vistelse och därigenom påskynda deras tillfrisknande. Stiftelsen kan också stödja utbildning och utveckling för anställda inom sjukhus.
H. K. H. Kronprinsessan Victoria är Stiftelsens Höga Beskyddare

Sveafastigheter
Sveafastigheter är en ledande nordisk fastighetsfondförvaltare. Den första fonden, Sveafastigheter Sverige I, etablerades år 2003. År 2006 etablerade Sveafastigheter sin andra fond, Sveafastigheter Fond II. Sveafastigheter Fond III stängdes i februari 2011 med 317 miljoner euro i eget kapital.
Sveafastigheter är baserat i Stockholm med kontor i Helsingfors och Malmö.