Gröna Lund stöder Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Varje år, två dagar innan premiären, anordnas ett genrep på Gröna Lund, så att all personal ska bli varma i kläderna och få känna på hur det är att jobba på tivolit.

Till genrepet bjuds släkt och vänner in, och alla intäkter från entréerna doneras till välgörande ändamål. Detta år ville vi skänka entréintäkterna till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Gröna Lunds välgörenhetsarbete fokuserar på barn som har det svårt på olika sätt, exempelvis sjuka eller socialt utsatta barn. Dessa barn kan behöva fly verkligheten en liten stund och ha det riktigt roligt på vårt tivoli. Därför kommer pengarna komma väl till pass på  Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Utöver donationen från genrepet har vi även valt att donera alla pantintäkter från tivolits burkar och flaskor till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, där särskilt uppmärkta pantkärl ställts ut runt omkring på tivolit. Vi skänker även biljetter och åkband till Syskonstödjarna på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, så att även friska syskon till sjuka barn får en dag då de kan glömma den jobbiga vardagen och bara vara barn.